top of page

פרקים בספר המשפט המינהלי הישראלי

עו"ד ליאור כץ כתב מספר פרקים בספר המשפט המינהלי הישראלי. מחבר הספר: עו"ד רענן הר-זהב (1996).

הפרקים מאת עו"ד ליאור כץ: זכות הטיעון, איסור ניגוד עניינים, הזכות לקבל מידע מהרשויות.

ספר המשפט המינהלי הישראלי הינו ספר מקיף על המשפט המינהלי וההלכות המשפטיות. הספר צוטט בפסקי דין של בתי המשפט.

לצפיה בתוכן העניינים – הפרקים מאת עו"ד ליאור כץ

bottom of page