top of page

ייעוץ וליווי משפטי במגוון התמחויות כולל: רשויות מקומיות, אנטנות סלולריות, מוסדות להשכלה גבוהה ועוד

משרד עו"ד ליאור כץ

2018-10-11_1742.png

ייעוץ וליווי משפטי במאבק נגד האנטנות הסלולריות

ייצוג לקוחות בתביעות והליכים משפטיים במאבק נגד האנטנות הסלולריות

עתירות לבג"צ בדרישה להסדיר חוקית את נושא הקרינה

הכנת תוכנית אב עירונית אב להסדרת הקמתן של אנטנות סלולריות

ייעוץ משפטי לפורום הרשויות המקומיות

הליכי חקיקה בכנסת לגיבוש והכנת הצעת חוק בנושא

הליכי תיקון לתמ"א 36 בנושא תקנות הקרינה ועוד

 

ייעוץ משפטי למוסדות להשכלה גבוהה, כולל ליווי המוסד בכל ההיבטים המשפטיים הכרוכים בפעילותו השוטפת, הסדרת רכש והתקשרויות עם ספקים ועובדים, סגל אקדמי, סגל מנהלי, בתחום המקרקעין הקשורים לפעילות המוסד, בתחום התאגידי ועוד

עו"ד ליאור כץ – ממונה אכיפה וציות, קופות גמל

בעל ניסיון מקצועי עשיר הכולל ייעוץ משפטי לקופות גמל, עבודה מול רגולטורים וגורמי פיקוח וביקורת

רשות החברות הממשלתיות, הממונה על השכר, מבקר המדינה ועוד

bottom of page