top of page

מחאת האנטנות - הר אדר

2021-06-06_12-51-57.png

עתירה של תושבי בגין, גולדה ודניה בחיפה נגד חוות האנטנות

2020-11-19_19-31-32.png

מאבק באנטנות הסלולריות ליד קניון רמת אביב

הסרת_אנטנות_סלולריות_לוקאל.png

מאבק באנטנות הסלולריות בגבעתיים

מאבק באנטנות הסלולריות בגבעתיים

מאבק באנטנות הסלולריות בגבעתיים

ראיון עם עו"ד ליאור כץ בנושא אנטנות סלולריות בבתים פרטיים

דה_מרקר_קרינה_סלולרית.png

מאבק באנטנות הסלולריות בגבעתיים

המקומות_רמת_גן_גבעתיים_30.3.2017.png

החשש מקרינה בגבעתיים

חשש_מקרינה_בגבעתיים.png

לא לאנטנות סלולריות בדירות מגורים

לא_לאנטנות_סלולריות_בדירות_מגורים.png

עיריית הרצליה רוצה לשלוט בהיתרים

כלכליסט_עיריית_הרצליה_רוצה_לשלוט_בהיתרי_

הרצליה - לאסור הצבת אנטנות סלולריות בדירות מגורים

הרצליה_לאסור_הצבת_אנטנות_סלולריות_בדירות

נלחמים באנטנות

נלחמים_באנטנות_ממון.png

תוכנית אב לאנטנות בועדה המקומית בהרצליה

לא_בבית_ספרנו.png

תוכנית אב לאנטנות בועדה המקומית בהרצליה

2018-10-24_1645.png

עתירה של תושבי בגין, גולדה ודניה בחיפה נגד חוות האנטנות

2018-10-23_1143.png

מאבק נגד חוות האנטנות ברמת גולדה חיפה

בג"ץ אנטנות סלולריות

היתר בניה לאנטנות סלולר קטנות

עתירה לבג"צ נגד אנטנות סלולריות

מאבק נגד חוות אנטנות ברמת גולדה בחיפה

עתירה מנהלית להסרת מתקן השידור ברמת בגין

עתירה_מנהלית_רמת_בגין.png

המאבק על האנטנות הסלולריות בחיפה

המאבק באנטנות הסלולריות בהרצליה

אנטנות סלולריות בדירות מגורים

2018-10-11_1202.png

המאבק נגד האנטנות בחיפה

2018-10-21_2009.png

ניצחון לדיירי חניתה 1 בגבעתיים

ניצחום_לדיירי_חניתה_1_בגבעתיים.png

רגע לפני קביעת תקדים משפטי סלקום הסירה מתקן שידור

סלקום_מיהרה_להסיר_מתקן_שידור.png

עתירה של תושבים בחיפה נגד אנטנות

2018-10-21_2013.png

תחנה חדשה לניטור קרינה בגבעתיים

תחנה חדשה לניטור קרינה בגבעתיים

2018-10-23_1140.png
bottom of page